close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • مهندسی کامپیوتر و IT
 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
 • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
 • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
 • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
 • مهندسی عمران
 • پاورپوینت مهندسی عمران
 • جزوات مهندسی عمران
 • پایان نامه مهندسی عمران
 • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
 • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
 • پایان نامه رشته مدیریت
 • پاورپوینت رشته مدیریت
 • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
 • پایان نامه رشته حقوق
 • جزوات رشته حقوق
 • کار تحقیقی رشته حقوق
 • پژوهش های قانون اساسی
 • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
 • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معماری
 • مهندسی ساخت و تولید
 • مهندسی منابع طبیعی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مواد
 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی تاسیسات
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نفت
 • محیط زیست
 • جوشکاری
 • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
 • اقتصاد
 • جهانگردی
 • حسابداری
 • تربیت بدنی
 • ادبیات فارسی
 • علوم سیاسی
 • علوم اجتماعی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت روابط عمومی
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • گرافیک
 • هنر
 • بیمه
 • صنایع دستی
 • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
 • بهداشت عمومی
 • روان پزشکی
 • پزشکی
 • ژنتیک
 • پایان نامه و مقاله علوم پایه
 • زیست شناسی
 • زمین شناسی
 • دندانپزشکی
 • دامپزشکی
 • پزشکی
 • جزوات دانشگاهی
 • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
 • جزوات مهندسی برق
 • جزوات مهندسی مکانیک
 • جزوات رشته حسابداری
 • جزوات مهندسی فیزیک
 • جزوات مهندسی معماری
 • جزوات مهندسی ریاضی
 • جزوات مهندسی صنایع
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته روانشناسی
 • جزوات مهندسی مخابرات
 • جزوات رشته مدیریت
 • جزوات تربیت بدنی
 • کامپیوتر و IT
  برق
  عمران
  مکانیک
  عمومی
  پزشکی
 • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
 • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
 • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
 • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
 • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
 • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
 • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
 • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
 • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
 • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
 • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
 • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
 • در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

  www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

  یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 160 صفحه

  چکيده
  با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي قابليتهاي مختلفي باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهايي بخشند. يکي از اين قابليتها، کارآفريني فردي آنهاست. در واقع مديران کارآفرين مي توانند با استفاده از ويژگيهاي خود راه حل مسائل پيش روي خود را بدست آورند و با اخذ تصميمات مهم و چالش برانگيز راه را براي پيشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل کارآفريني فردي در بين اعضاي هئيت مديره و ميزان تاثير آنها بر سودآوري شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
  مي باشد.
  پژوهش حاضر بر حسب روش توصيفي- پيمايشي و نوع پژوهش بر مبناي هدف، کاربردي است. متغيرهاي پيش بين پژوهش شامل ريسک پذيري متعادل، کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، سلاست فکري، عملگرايي، تحمل ابهام، روياپردازي و چالش طلبي است و متغير ملاک ميزان بازده حقوق صاحبان سهام مي باشد. جامعه آماري پژوهش اعضاي هئيت مديره شرکتهي تعاوني فعال شهر اصفهان مي باشد و نمونه گيري با استفاده از شيوه تصادفي انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانيج و همکاران متشکل از ۹۵ سوال مي باشد که با استفاده از ضريب  آلفاي کرنباخ پايايي آن ۷۸۲/۰ تعيين گرديد. جهت تجزيه و تحليل هاي آماري از آزمون کولموگروف-اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، t تک نمونه اي و تحليل واريانس استفاده شده است.
  نتايج پژوهش نشان داد که از ميان ۸ عامل کارآفريني فردي، عوامل کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، عملگرايي، روياپردازي و چالش طلبي داراي رابطه معناداري با افزايش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه اي مشخص شد که در سطح اطمينان ۹۵% تمامي ابعاد کارآفريني بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماري داراي ميانگيني بالاتر از حد متوسط رادر بين مديران دارا مي باشند. همچنين با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس، جامعه از نظر جنسيت و سطح تحصيلات در بعد توفيق طلبي و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام داراي تفاوت معناداري در بين اعضاي خود مي باشد. همچنين بر اساس سابقه کار تفاوت معناداري در هيچ يک از ابعاد کارآفريني مشاهده نشد.
  کلمات کليدي: کارآفريني فردي، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاوني
  فهرست مطالب
  چکيده     1
  فصل اول
  ۱-۱- مقدمه     2
  ۱-۲- شرح و بيان مساله پژوهشي     3
  ۱-۳- ضرورت و اهميت پژوهش     4
  ۱-۴- اهداف پژوهش     5
  ۱-۵- فرضيات پژوهش     6
  ۱-۶- كاربرد نتايج پژوهش     6
  ۱-۷- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش     7
  ۱-۸- تعريف عملياتي واژه هاي پژوهش     8
  فصل دوم
  ۲-۱- مقدمه     10
  ۲-۲- کارآفريني     11
  ۲-۲-۱- تاريخچه کارآفريني     11
  ۲-۲-۲- تعاريف و مفاهيم کارآفريني     12
  ۲-۲-۳- توسعه کارآفريني     15
  ۲-۲-۴- کارآفريني در مقابل مديريت     16
  ۲-۲-۵-  کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي     17
  ۲-۲-۶- کارآفريني از ديدگاه روانشناختي     18
  ۲-۲-۷- کارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان     19
  ۲-۲-۸- کارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت     20
  ۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر کارآفريني     23
  ۲-۲-۱۰- انواع کارآفريني     24
  ۲-۲-۱۱- نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي    27
  ۲-۲-۱۲- کارآفريني شرکتي     28
  ۲-۲-۱۳-  آموزش کارآفريني     29
  ۲-۲-۱۴- نقش فناوري اطلاعات در کارآفريني     30
  ۲-۲-۱۵- ويژگي سازمان کارآفرين     31
  ۲-۳- گرايش به کارآفريني     32
  ۲-۳-۱- ابعاد گرايش به کارآفريني    36
   2-4 گرايش به کارآفريني در تعاوني ها    52
  ۲-۴-۱- تعاوني ها در ايران    52
  ۲-۴-۲- عملکرد کسب و کار     53
  ۲-۴-۳- عملکرد کسب و کار وROE      54
  ۲-۵- مطالعات پيشين     56
  ۲-۵-۱- مطالعات داخلي    56
  ۲-۵-۲- مطالعات خارجي     58
  فصل سوم
  ۳-۱- مقدمه    61
  ۳-۲- روش تحقيق     62
  ۳-۳- متغيرها و چارچوب مفهومي پژوهش    62
  ۳-۳-۱- متغير پيش بين     62
  ۳-۳-۲- متغير ملاک     62
  ۳-۳-۳- چارچوب مفهومي پژوهش     63
  ۳-۴- جامعه آماري     63
  ۳-۵- روش و طرح نمونه گيري     64
  ۳-۶- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات     64
  ۳-۷- روايي و پايايي پرسشنامه     66
  ۳-۸- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده     66
  ۳-۸-۱- آمار توصيفي     67
  ۳-۸-۲- آمار استنباطي     67
  ۳-۸-۲-۱- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S)    67
  ۳-۸-۲-۲- آزمون ضريب همبستگي پيرسون     67
  ۳-۸-۲-۳- آزمون رگرسيون خطي     68
  ۳-۸-۲-۴- آزمون t تک نمونه¬اي     68
  ۳-۸-۲-۵-  آزمون برابري واريانس¬ها (لوين)    68
  ۳-۸-۲-۶- آزمون برابري ميانگين دو جامعه مستقل (t-test)    68
  ۳-۸-۲-۷- آزمون تحليل واريانس تک عاملي (آنوا)     68
  ۳-۸-۲-۸- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با ميانگين نامساوي     68
  ۳-۸-۲-۹- آزمون کاي- دو     69
  ۳-۹ خلاصه    69
  فصل چهارم
  ۴-۱- مقدمه    70
  ۴-۲- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها     71
  ۴-۲-۱- جنسيت     71
  ۴-۲-۲- سطح تحصيلات     72
  ۴-۲-۳- سابقه کار     73
  ۴-۲-۴- سن     74
  ۴-۲-۵- تمايل به راه اندازي کسب و کار جديد     75
  ۴-۲-۶- ميانگين نمرات ابعاد کارآفريني فردي     76
  ۴-۳- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها     77
  ۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري     77
  ۴-۳-۲- آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون     77
  ۴-۳-۲-۱- آزمون فرصيه فرعي اول     77
  ۴-۳-۲-۲- آزمون فرضيه فرعي دوم      78
  ۴-۳-۲-۳- آزمون فرضيه فرعي سوم     78
  ۴-۳-۲-۴- آزمون فرضيه فرعي چهارم     79
  ۴-۳-۲-۵- آزمون فرضيه فرعي پنجم      79
  ۴-۳-۲-۶- آزمون فرضيه فرعي ششم     90
  ۴-۳-۲-۷- آزمون فرضيه فرعي هفتم     80
  ۴-۳-۲-۸- آزمون فرضيه فرعي هشتم     81
  ۴-۳-۲-۹- آزمون فرضيه اصلي      81
  ۴-۳-۳- آزمون فرضيات با استفاده از رگرسيون خطي ساده     82
  ۴-۳-۳-۱- مفروضات رگرسيون خطي     82
  ۴-۳-۴- آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام     83
  ۴-۳-۴-۱- مفروضات رگرسيون چندگانه      83
  ۴-۳-۴-۲- رگرسيون چندگانه گام به گام     85
  ۴-۳-۵- ساير يافته ها     86
  ۴-۳-۵-۱- آزمون t تک نمونه¬اي     86
  ۴-۳-۵-۲- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت     87
  ۴-۳-۵-۳- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصيلات     88
  ۴-۳-۵-۴- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاري     91
  ۴-۳-۵-۵- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن     91
  ۴-۳-۵-۶- بررسي دارا بودن توزيع يکنواخت متغيرهاي جمعيت شناختي     93
  ۴-۴ خلاصه     93
  فصل پنجم
  ۵-۱- مقدمه     94
  ۵-۲- خلاصه¬ي فصول قبل     95
  ۵-۳- نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق    95
  ۵-۳-۱- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول     95
  ۵-۳-۲- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم     96
  ۵-۳-۳- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم     96
  ۵-۳-۴- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم     96
  ۵-۳-۵- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم     96
  ۵-۳-۶-  نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم     97
  ۵-۳-۷- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم     97
  ۵-۳-۸- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم     97
  ۵-۳-۹- نتيجه آزمون فرضيه اصلي     97
  ۵-۳-۱۰- نتايج حاصل از ساير يافته هاي پژوهش     98
  ۵-۳-۱۱- بحث و بررسي نتايج حاصله     98
  ۵-۴- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش     100
  ۵-۵- موانع و محدوديت هاي پژوهش     100
  ۵-۶- پيشنهاد به ساير محققان     101
  پيوست ها     102
  منابع و مآخذ
  منابع فارسي    130
  منابع انگليسي    132
  چکيده انگليسي     136
   

   

  قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

   دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

  پشتیبانی سایت :        09010633413

   

  فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

  در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و  یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

  www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

  یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید

  درباره : پایان نامه و مقاله علوم انسانی , پایان نامه رشته مدیریت ,
  برچسب ها : پایان نامه مدیریت بازرگانی , دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی , پایان نامه مدیریت بازرگانی - بازاریابی , پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها , بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها , رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها , پایان نامه مدیریت , دانلود پایان نامه ارشد مدیریت , پایان نامه ارشد مدیریت ,
  بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی
  مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین
 • ترجمه مقاله تشخیص وسایل نقلیه مخرب به وسیله ی نظارت بر شبکه های Ad-hoc (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت ترنسپوزون ها (عناصر متحرک) (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت معرفی تکنیک نوردرن بلات(northern blot) (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت سوخت های زیستی(biofuel) (شنبه 23 تیر 1397)
 • مکانیسم ها و راهکارهای افزایش بیان در گیاهان تراریخت (شنبه 23 تیر 1397)
 • سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3854
 • افراد آنلاین : 12
 • تعداد اعضا : 2920
 • بازدید امروز : 4,956
 • باردید دیروز : 3,228
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 23
 • بازدید هفته : 8,184
 • بازدید ماه : 60,423
 • بازدید سال : 104,562
 • بازدید کلی : 5,676,085
 • کدهای اختصاصی