close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
 • مهندسی کامپیوتر و IT
 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
 • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
 • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
 • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
 • مهندسی عمران
 • پاورپوینت مهندسی عمران
 • جزوات مهندسی عمران
 • پایان نامه مهندسی عمران
 • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
 • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
 • پایان نامه رشته مدیریت
 • پاورپوینت رشته مدیریت
 • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
 • پایان نامه رشته حقوق
 • جزوات رشته حقوق
 • کار تحقیقی رشته حقوق
 • پژوهش های قانون اساسی
 • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
 • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معماری
 • مهندسی ساخت و تولید
 • مهندسی منابع طبیعی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مواد
 • مهندسی نقشه برداری
 • مهندسی تاسیسات
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نفت
 • محیط زیست
 • جوشکاری
 • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
 • اقتصاد
 • جهانگردی
 • حسابداری
 • تربیت بدنی
 • ادبیات فارسی
 • علوم سیاسی
 • علوم اجتماعی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت روابط عمومی
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • گرافیک
 • هنر
 • بیمه
 • صنایع دستی
 • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
 • بهداشت عمومی
 • روان پزشکی
 • پزشکی
 • ژنتیک
 • پایان نامه و مقاله علوم پایه
 • زیست شناسی
 • زمین شناسی
 • دندانپزشکی
 • دامپزشکی
 • پزشکی
 • جزوات دانشگاهی
 • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
 • جزوات مهندسی برق
 • جزوات مهندسی مکانیک
 • جزوات رشته حسابداری
 • جزوات مهندسی فیزیک
 • جزوات مهندسی معماری
 • جزوات مهندسی ریاضی
 • جزوات مهندسی صنایع
 • جزوات مهندسی شیمی
 • جزوات رشته روانشناسی
 • جزوات مهندسی مخابرات
 • جزوات رشته مدیریت
 • جزوات تربیت بدنی
 • کامپیوتر و IT
  برق
  عمران
  مکانیک
  عمومی
  پزشکی
 • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
 • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
 • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
 • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
 • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
 • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
 • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
 • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
 • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
 • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
 • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
 • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
 • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
 • در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

  www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

  یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 137 صفحه

  چکيده :
  پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر "بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از ميان افراد محدوده سني ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.
  کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

   

  فهرست مطالب
  چکيده    1
  مقدمه    2
  بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق
  فصل اول کليات پژوهش    3
  ۱-بيان مساله پژوهش    4
  ۲ضرورت مساله    5
  ۳-پيشينه پژوهش    6
  ۱-۳ پژوهش هاي داخلي    6
  ۲-۳ پژوهش هاي خارجي    7
  ۴- اهداف پژوهش    8
  ۱-۴اهداف کلي    8
  ۲-۴اهداف جزيي    9
  ۵-پرسش هاي  پژوهش    9
  ۶-روش پژوهش    10
  ۷- مشکلات وموانع پژوهش    10
  فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق    12
    مبحث  اول :مفهوم جرم    12
   گفتار اول: تعريف  لغوي ومفهومي جرم:    13
   گفتار دوم:  جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا    13
   گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم     14
  ۱-در سطح خانواده    14
  ۱-۱سکونت در محلات جرم خيز     .15
   2-1خانواده هاي نابسامان     15
   2-در سطح رفتارها    16
  ۱-۲شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي     16
  ۲-۲فقر اقتصادي    16
  ۳-درمحيط  تحصيلي     16
  ۱-۳محيط فرهنگي    16
  ۴-در سطح دوستان ۱۷
   مبحث دوم تعريف مفاهيم :    18
   گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش ۱۸
   گفتار دوم:ابعاد نگرش ۲۰
   گفتار سوم شکل گیری نگرش ها ۲۰
   گفتار چهارم :تغيير نگرش ها    21
  ۱-۱تغيير ناموافق يا معکوس    21
  ۲-۱تغيير موافق يا هم جهت ۲۱

   مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي     23
   گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي     27
   گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي     28
  گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي    28
   مبحث چهارم مباني نظري تحقيق :    30
   گفتار اول زيست شناختي وجرم    30
   گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور ۳۱
   گفتار سوم:  نظريه هاي جامعه شناسي    33
  ۱-۱جامعه وجرم     33
  ۲-۱نظريه ادوين اچ . ساترلند    39
  ۳-۱نظريه جامعه شناختي دورکيم     33
  ۴-۱نظريه رابرت ک.برتون    35
  مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها    36
  ۱-۱نظريه انحراف فرهنگي     36
  ۲-۱نظريه تغيير محيط فرهنگي     36
  ۳-۱نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي)     38
  ۴-۱نظريه وجدان جمعي    38
  ۵-۱نظريه انتخاب عقلاني    39
  ۶-۱نظريه برچسب زني    39
  مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق ۴۰                                                                                                                                                                
  ۱-فرضيه اصلي۴۰٫
  ۲-فرضيه هاي فرعي۴۰
   مبحث سوم :مدل مفهومي    41
  ۱-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها ۴۲
  ۲-بررسي مولفه هاي سبک  زندگي۴۲
  ۳-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم۴۳
  ۴-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم۴۴٫
  بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها
  فصل سوم روش تحقيق    45
    مبحث اول:تعريف عملياتي    46
   گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف    46
   گفتار دوم :روش تحقيق     47
   گفتار سوم :روش نمونه گيري     47
   گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه  50
   مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل    51
   گفتار اول:متغير تابع يا وايسته…    51
  ۱-متغير  وابسته نگرش به جرم    51
  ۱-۱بعد احساسي     52
  ۲-۱بعد شناخت ورفتاری     53
    گفتار دوم :متغير  هاي مستقل     54

  ۱-متغير سبک زندگي:     54
  ۱-۱نمادهاي منزلتي    55
  ۲-۱نمادهاي فرهنگي    57
  ۳-۱ نمادهاي اجتماعي    58
  ۴-۱ آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي    59
   مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها ۶۰
   گفتار اول  :ارزيابي ابزار سنجش    .60
  ۱-گفتار دوم :پايايي    60
  ۲-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش     61
  فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش    
   مبحث اول :يافته هاي توصيفي    63
   گفتار اول :متغير  هاي زمينه اي     63
  ۱-۱توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروههاي سني ۶۳
  ۲-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت۶۳
  ۳-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات۶۷
  ۴-۱- توصيف نمونهمورد بررسي بر حسب گروههاي سني۶۹
  ۵-۱- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل ۷۱
  ۶-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه ۷۳
  ۷-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد۷۵
  ۸-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي۷۷
  ۹-۱توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت۷۹
  ۱۰-۱- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري۸۱
   مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق۸۳
   گفتار اول۱—متغير وابسته نگرش به جرم ۸۳
    گفتار دوم ۲-متغيرهاي مستقل    87
  ۱-۱ نمادهاي فرهنگي    87
  ۲-۱نمادهاي منزلتي    91
  ۳-۱ نمادهاي اجتماعي     94
  ۴-۱آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي    96
  گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش ۱۰۰
  فصل پنجم  نتيجه گيري و پيشنهادات:     100
   گفتار اول : نتيجه گيري۱۰۷
  گفتار دوم پيشنهادها۱۰۹
  منابع و ماخذ ۱۱۰
  چکيده انگليسی ۱۱۴
  ضمايم و پيوست ها    115
   پرسشنامه ۱۱۶
   

  قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

   دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

  پشتیبانی سایت :        09010633413

   

  فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

  در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و  یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

  www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

  یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید

  درباره : پایان نامه و مقاله علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,
  برچسب ها : پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس , دانلود پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس , بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس , پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم , پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی , حقوق جزا و جرم شناسی ,
  بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
  ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی
  مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین
 • ترجمه مقاله تشخیص وسایل نقلیه مخرب به وسیله ی نظارت بر شبکه های Ad-hoc (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران (شنبه 23 تیر 1397)
 • کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت ترنسپوزون ها (عناصر متحرک) (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت معرفی تکنیک نوردرن بلات(northern blot) (شنبه 23 تیر 1397)
 • پاورپوینت سوخت های زیستی(biofuel) (شنبه 23 تیر 1397)
 • مکانیسم ها و راهکارهای افزایش بیان در گیاهان تراریخت (شنبه 23 تیر 1397)
 • سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران (پنجشنبه 21 تیر 1397)
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3854
 • افراد آنلاین : 11
 • تعداد اعضا : 2920
 • بازدید امروز : 4,960
 • باردید دیروز : 3,228
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 23
 • بازدید هفته : 8,188
 • بازدید ماه : 60,427
 • بازدید سال : 104,566
 • بازدید کلی : 5,676,089
 • کدهای اختصاصی