کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
87 کیلوبایت
۱۲,۰۰۰ تومان

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۳۳ صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مفهوم اعاده دادرسی ۱
۱-۲- پیشینه اعاده دادرسی ۲
۱-۳- اشتباه قاضی در حکم در حقوق موضوعه ۳
۱-۳-۱- اشتباه قاضی در قوانین ۴
۱-۳-۱- ۱- اشتباه ناشی از تقصیر قاضی ۵
۱-۳-۱- ۲- اشتباه ناشی از سهو قاضی ۶
۱-۳-۲- مصادیق اشتباه قاضی در قانون ۶
۱-۳-۲-۱- اشتباه قاضی در موضوع دعوی ۶
۱-۳-۲-۲- اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ۷
۱-۳-۳- خسارت ناشی از اشتباه قاضی ۷
۱-۳-۴- مرجع اعلام کننده اشتباه ۸
۱-۴- موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده ۹
۱-۴-۱- رسیدگی واخواهی ۹
۱-۴-۲- اعتراض شخص ثالث ۹
۱-۴-۳- اعاده دادرسی ۱۰
۱-۴-۴- تصحیح و اصلاح رأی ۱۰
۱-۴-۵- خطای تصمیم در امور حسبی ۱۰
فصل دوم :مطالعه و بررسی حقوقی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم ۱۱
۲-۱- اثر اعاده دادرسی ۱۱
۲-۱-۱- محکوم به مالی ۱۱
۱-۱-۱- نقش قرار قبولی اعاده دادرسی ۱۱
۲-۱-۲- توقف اجرا با صدور قرار قبولی ۱۳
۲-۱-۳- ادامه اجرا با اخذ تامین ۱۴
۲-۱-۴- نوع و میزان تامین ۱۵
۲-۱-۵- صدور قرار و مدت توقف ۱۶
۲-۱-۶- شدیدتر بودن اثر اعاده دادرسی در محکوم به مالی نسبت به فرجام خواهی ۱۷
۲-۲- محکوم به غیر مالی ۱۸
۲-۲-۱- مقایسه با اثر اعاده دادرسی نسبت به محکوم به مالی ۱۸
۲-۲-۲-شدیدتر بودن اثر اعاده دادرسی در محکوم به غیر مالی نسبت به فرجام خواهی ۱۹
۲-۳- اثر اعتراض شخص ثالث ۱۹
۲-۳-۱- شرایط تاخیر اجرای حکم ۲۰
۲-۳-۱-۱- عدم امکان جبران زیان ناشی از اجرای حکم ۲۰
۲-۳-۱-۲- اخذ تامین مناسب ۲۲
۲-۳-۱-۳- درخواست معترض ۲۳
۲-۳-۳- تفاوت اثر اعتراض ثالث نسبت به فرجام خواهی ۲۷
نتیجه گیری ۲۸
منابع و مآخذ ۲۹

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#