نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


            نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
1 مگابایت
۹,۰۰۰ تومان
بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
نوع فایل: word

قابل ویرایش ۲۴۶ صفحه

چکیده:
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری
می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده ۳۴ اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی:
حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد

مقدمه:
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.( )
آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و… روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و… و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.
در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال ۱۹۴۵، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد ۱، بند ب ماده ۱۳، ۷۶،۶۸،۶۲،۵۶،۵۵ منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند( ) و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.
مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
۱.اسناد عام
۲.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
۱- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
۱-۱)شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
۱-۱-۱)شرط صحت
۲-۱-۱) شرط زمانی
۳-۱-۱) شرط عمل متقابل
۴-۱-۱) شرط صلاحیت محکمه
۵-۱-۱) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
۶-۱-۱) شرط معاهدات چند جانبه
۷-۱-۱) شرط عدم شناسایی
۸-۱-۱) شرط جنگ
۹-۱-۱) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
۱۰-۱-۱) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
۱۱-۱-۱) شرط ویژه
۲) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم – بررسی آراء ترافعی
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- قضیه کانال کورفو
بند اول – شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه کنگو – اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع

منابع و مأخذ
کتب و مقالات فارسی
۱) اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد،حقوق بشر در جهان امروز،اولویتی برای سازمان ملل متحد،ترجمه شده در مرکز مطالعات سازمان ملل متحد،تهران ۱۳۷۹
۲) بجاوی، محمد، ساخت وپرداخت احکام در دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه محمد جواد میر فخرایی، مجله حقوق بین المللی ، شماره ۱۸ و ۱۹
۳) بختیاری، سعید، اطلس جامع گیتا شناسی، انتشارات هامون، چاپ دوم، ۱۳۸۳
۴) بلد سو، رابرت و بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵
۵) چیکایا، بلز، چکیده رویه قضائی در حقوق بین‏الملل عمومی، ترجمه حبیبی، همایون، چاپ اول، ۱۳۸۷، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۶) حبیب‏زاده، توکل، ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین‏الملل، فصلنامه پژوهشی شماره ۲۸، زمستان ۸۴
۷) خاور، محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، چاپخانه بانک بازرگانی ایران، ۱۳۴۳
۸) دفتر بررسی‏های حقوقی، جنگ‏افزارهای هسته‏ای؛ از تهدید تا محیط زیست، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۲۶، سال ۷۷
۹) دهقانی، غلامحسین، تأثیر رأی مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری بر روند مذاکرات خلع سلاح هسته‏ای، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره ۲
۱۰) ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، ۱۳۷۸
۱۱) راجی، سید محمد هادی، دیوان بین المللی دادگستری و ایران، نشریه حقوقی گواه شماره۱، فروردین و اردیبهشت۸۳
۱۲) رنجبریان، امیرحسین، تاَُملی بر حقوق بشر، مجله راهبرد،شماره۴ ،پائیز۱۳۷۳
۱۳) روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجی، دفتر خدمات حقوق بین المللی، ۱۳۶۹
۱۴) روییز فابری، هلن و سورل، ژان ـ مارک، آیین های دادرسی بین المللی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوق بین المللی، شماره ۲۴
۱۵) سادات میدانی، سیدحسین، نظریه مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری محکومیت قضایی اسرائیل، فصلنامه سیاست خارجی سال هجدهم، ۱۳۸۳
۱۶) . سان خوزه جیل، آمپارو، مسؤولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹،۳۰
۱۷) سواری، حسن، سلاح‏های هسته‏ای نقطه تلافی حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بین‏المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری، مجله پژوهش‏های حقوقی، شماره ۴
۱۸) سورل، ژان ـ مارک، دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۴ـ ۲۳
۱۹) سیمبر، رضا، حقوق بشر در چارچوب محیط زیست، مجله اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره ۲۰۱- ۲۰۲
۲۰) شافع، میرشهبیز، رأی مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده از سلاح هسته‏ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۱ پاییز ۷۷
۲۱) شایگان، فریده و طارم سری،مسعود و گلشن پژوه ،محمدرضا ومستقیمی ،بهرام و مولایی ،یوسف، تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر ،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،زمستان ۸۲،چاپ اول
۲۲) شریفی طرازکوهی،حسین، درآمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر،نشریه نامه،شماره ۴۶
۲۳) صابری، هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸، چاپ اول
۲۴) ضیایی بیگدلی، محمدرضا ؛حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴،چاپ بیست و دوم
۲۵) ضیایی بیگدلی، محمد رضا، و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد اول، ۱۳۸۷. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۲۶) ضیایی بیگدلی، محمد رضا، و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد دوم، ۱۳۸۸. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۲۷) طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات تهران، ۱۳۷۰
۲۸) عبادی، شیرین ،تاریخچه اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنفکرن، تهران،۱۳۷۳
۲۹) عباسی اشلقی،مجید، تحول نظری مفهوم حقوق بشر و جایگاه آن در روابط بین الملل،مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره۲۰۱-۲۰۲
۳۰) عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره ۳- مهر ۱۳۸۵
۳۱) فدوی لنجوانی، سلیمان، آشنایی با مجامع قضائی بین‌المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۱۷، ۱۸
۳۲) فیندلی ، کارترو ، و راثنی . جان . م، جهان در قرن بیست ویکم ، ترجمه بهرام معلمی ، چاپ اول ۱۳۷۹
۳۳) فیوضی،رضا، مسئولیت بین الملل ونظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد نخست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست
۳۴) قره گزلی، کامران، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی، روزنامه اطلاعات، ۳ خرداد ۱۳۸۷
۳۵) کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، جلد دوم، چاپ اول، ۱۳۸۲، انتشارات اطلاعات
۳۶) کاسسه، آنتونیو ،حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه،کلانتریان، مرتضی ،تهران دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ۱۳۷۰
۳۷) لنگرودی،جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش،تهران ،۱۳۶۷
۳۸) مجدی نسب عزت الله، تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۱۹-۲۰
۳۹) متین دفتری،احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، ناشر بی نا،۱۳۴۸
۴۰) مدنیان،غلامرضا و آل کجباف،حسین، حقوق بشر اصلی ترین دغدغه جهان بشری،کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی،دیماه۱۳۸۴
۴۱) مرادی نوده، سیر الله ، اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره ۳
۴۲) ممتاز، جمشید، توسل به سلاح هسته‏ای و حمایت از محیط زیست، ترجمه محمود صور اسرافیل، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات، شماره ۲۴
۴۳) ممتاز، جمشید ونجفی اسفاد، مرتضی، بررسی بحران کوزوو وحقوق بین الملل، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره ۱۸- ۱۷ ، بهار و تابستان ۷۹
۴۴) موحد، محمد علی، در هوای حق وعدالت، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، چاپ دوم
۴۵) مولایی، علی زمان، تاریخچه پیدایش وتکامل دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، روزنامه مردم سالاری،شماره ۸۶۷، ۲۳ دی ۱۳۸۳
۴۶) مهرپور،حسین ،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات،۱۳۷۴
۴۷) میرزائی ینگجه،سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد،تهران،دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه،۱۳۷۳
۴۸) میر عباسی، سید باقر، بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، مجله حقوقی بین المللی، شماره اول زمستان ۶۳
۴۹) میر عباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۲
۵۰) هکتور،گروس الپیل، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی،مترجم ابراهیم بیگ زاده،مجله تحقیقات حقوقی،شماره۳۸

کتب و منابع انگلیسی
۱) Bledsoe, R & Boczek. B,the international law dictionary(A.B.C)clio,california,1987
۲) Brownlie. Ian, International law and the use of force by states, Oxford university Press, 1991
۳) Brownlie. Ian, Principles of Public International law, 3d ed, oxford clarendon press, 1979
۴) Dannely.J , “Human Rights in the New World Order”, World Policy Journal 9 ,Spring 1992
۵) Dugard .J ,Special Rapporter, first Report on Diplomatic Protection, international law commission, fifty – Second Session ,Geneva , 1 May – ۹ june and 10 july – ۱۸ Augost 2000, A/CN. 4/506
۶) Eodley. S, Human rights and the ICJ international comparative law Quarterly, April1989,VOL38
۷) Fitzmaurice M.A , lowe .V , Environmental protection and the international court of justice, ( fifty years of the international court of justice) ,cambridge university press ,1996
۸) Hearn . W. R, The international Legal Regime Regulating Nuclear Detrrence and warfare , Bitish Year book of international law in B.Y.B.I.L61, 1990
۹) International law Materials, No24,1985
۱۰) Jacobs Francis. G, White Robin C. A “the European convention Human Right” – Oxford – Clarendon Paper, Backs – Second Ed, 1996
۱۱) Jenning .R, Need for Environmental court ,Journal of Environmental policy and law, no 22,1992
۱۲) Manual on human rights “under six major human rights instruments,[sponsored by the united nations centre for human rights and the united nations institute for training and research],UN,Newyork,1991
۱۳) Meron.T,pictet,condorelli,boisson de chazournes,baxter charney.sinclair,shchacter, Geneva Conventions , as customary law,American Journal of International Law (AJIL), vol 81,1987
۱۴) Pictet . J, The Geneva convention of 12 August 1949 , Commentary, martines, Nijhoff Publishers , 1960
۱۵) Rosenne,Shabtai,The law and Practice of the International court(the Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 2006
۱۶) Schewlb .E, The international court of justice and human rights clause of charter, The AJIL, VOL66 , NO2
۱۷) Simma, Bruno, The chapter of International Nations, Acomentary New York and Oxford university press, 2002
۱۸) United Nation action in the field of human rights,UN,Newyork,1994
۱۹) Weston,Burns H,”human right in encyclopedia britanica,15th

آراء و نظریات مشورتی
۲۰) Icj Report on the corfu channel case(9 April 1949)
۲۱) Case concerning anglo-iranian oil co(22 july 1952)
۲۲) case concerning East Timor(30 june 1995)
۲۳) case of certain norwegian loans(6 july,1957)
۲۴) case concerining The Barcelona Traction, (Light and Power Company) limited (5february 1970)
۲۵) The fisheeries jurisdiction case(25 june 1974)
۲۶) case concerning united states Diplomatic And Consular Staff in tehran(24may 1980)
۲۷) case concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (June 27 1986)
۲۸) Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) (Serbia and Montenegro v. Canada) (Serbia and Montenegro v. France) (Serbia and Monténégro v. Germany) (Serbia and Montenegro v. Italy) (Serbia and Montenegro v. Netherlands) (Serbia and Montenegro v. Portugal) (Yugoslavia v. Spain) (Serbia and Montenegro v. United Kingdom)(1999)
۲۹) Lagrand case (27 JUNE 2001)
۳۰) case concerning the Arrest warrant of 11 April 2000(14 february 2002)
۳۱) Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (31 march 2004)
۳۲) case concerning Armed Activities on the Territory of the congo(19 December 2005)
۳۳) case concerning the Application and Punishment of the Crime of genocide(26 Februray 2007)
۳۴) Advisory opinion on the Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide(28 May 1951)
۳۵) Advisory opinion of Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter)(20july 1962)
۳۶) Advisory opinion on legal consequences for states of the countinued presence of south Africa in nambia( 21 june 1971)
۳۷) Advisory opinion on international status of south west Africa( 16 october 1975)
۳۸) Advisory opinion of on west Sahara( 16 October 1975)
۳۹) Advisory Opinion On The legality of Threat or use of Nuclear Weapons(8 july 1996)
۴۰) ( Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict)
۴۱) advisory opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall
۴۲) in the Occupied Palestinian Territory (9 july 2004)
۴۳) اسناد فارسی
۴۴) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
۴۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر
۴۶) کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک
۴۷) کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد روابط کنسولی
۴۸) منشور ملل متحد
۴۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۵۰) میثاق بین المللی حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی

اسناد انگلیسی
۱) Amnesty international reports, Israel and the occupied territories The place of the fence/Wall in international law,19 february 2004
۲) www.amnesy.org/library/em/2MD/reports
۳) cf question of the violation of human right in the occupied arab territories including palestine,report of special rapporter of the commission on human right, 8 september 2003
۴) convention on the prohibition of miliatry or any other hostile use of environmental modification techniques done at geneva on 18 1977(enmod convention)
۵) NATO ,Press release M-NAC-P-1(98)77-1998
۶) NATO press statement by security general ,13 october 1998
۷) protocol additional to the geneva convention of 1949 and relating to the protection of victims of arme confliction at geneva on 12 december 1977
۸) stokholm declaration of united nation conference on the human environment ,16 june 1972

۵۱) قطعنامه ها
۵۲) مجمع عمومی
۵۳) قطعنامه ها
۱) مجمع عمومی سازمان ملل
۲) Res no 91 (I) of 13 December 1946
۳) Res no 171 (II) B of 14 November 1947
۴) Res no 365 (IV) of 1 December 1949
۵) Res no 1514 (xv)of 14 december 1960
۶) Res no 2145 (XXI) of 27 october 1966
۷) Res no 2372 (XXII) of 12 june 1968
۸) Res no 2625 (XXV) of 24 October 1970
۹) Res no 41/120 of 4 December 1986
۱۰) Res no 41/128 of 4 December 1986
۱۱) Res no 49/75k of 15 December 1994
۱۲) Res no ES-10/13 of 21 October 2003

۵۴) شورای امنیت
۱) Res no 9 of 15 october 1946
۲) Res no 22 of 9 april 1947
۳) Res no 269 of 12 august 1969
۴) Res no 276 of 30 january 1970
۵) Res no 283 of 29 july 1970
۶) Res no 284 of 29 july 1970
۷) Res no 1160 of 31 march 1998
۸) Res no 1199 of 23 september 1998

۵۵) پایان نامه ها
۵۶) نوروزی، مریم، حقوق بنیادین بشر و ابزارهای حمایت از آن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر جمشید ممتاز، ۱۳۸۰
۵۷) رضایی، صالح، معاهده منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای و استفاده صلح‏جویانه از تکنولوژی اتمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی ۷۶-۷۵

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#