طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
23 مگابایت
۸,۰۰۰ تومان

طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۷۴ صفحه

چکیده
بافت های تاریخی با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاریخ مستند هر دوره هستند جزو سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.
هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.
در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کند
کلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا

فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق ۱
۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق ۴
۱-۴ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۷
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۶ سوالات تحقیق ۹
۱- ۷فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۱-۸ تعریف مفاهیم اصلی و واژگان ۱۰
۱-۹ روش انجام تحقیق ۱۱
۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری داده‌ها ۱۱
۱-۹-۲ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۱۱
۱-۹-۳ روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۲
۱-۹-۴ متغیرهای مورد بررسی ۱۲
فصل دوم ۱۳
بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر ۱۳
۲-۱ مقدمه: طرح مسئله ۱۳
۲-۱-۱ فرهنگ و اهمیت و جایگاه آن ۱۴
۲- ۱-۲ فرهنگ، کالبد و رویداد ۱۷
۲-۱-۳ فضای شهری ۱۹
۲-۱-۴ عناصر محتوای فضای شهری ۲۲
۲-۱-۴-۱ عناصر متغیر: فعالیت‌ها ۲۳
۲-۱-۴-۲ عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی ۲۵
۲-۱-۵ فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری ۲۷
۲-۱-۵-۱ تعامل آئین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران ۲۷
۲-۱-۶ فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) ۳۰
بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی ۳۵
۲-۲-۱ اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی ۳۵
۲-۲-۲ تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) ۳۸
۲-۲-۳ تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) ۳۹
۲-۲-۳-۱ گردشگری مذهبی ۴۳
۲-۳ نتیجه گیری و جمع بندی ۴۵
فصل سوم:بررسی نمونه ها ۴۷
بخش اول : نمونه های خارج از کشور ۴۸
۳-۱-۱ انگلستان ۴۸
۳-۱-۱-۱ چی چستر انگلستان ۴۹
۳-۱-۲ ایتالیا ۵۰
۳-۱-۲-۱ بولونیای ایتالیا ۵۱
۳-۱-۲-۲ برگاموی ایتالیا ۵۳
۳-۱-۳اسپانیا ۵۳
۳-۱-۳-۱ شهر بارسلون ۵۳
۳-۱-۴ حلب ۵۹
بخش دوم : نمونه های داخل کشور ۶۴
۳-۲-۱ شیراز ۶۴
۳-۴-۲ اصفهان ۶۶
۳-۳ جمع‌بندی ۷۵
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق ۷۸
۴-۱ تحقیقات توصیفی ۷۸
۴-۲ تحقیقات تاریخی ۷۹
۴-۳ جمع‌بندی ۸۱
فصل پنجم: مطالعات منطقه و شهرعقدا ۸۳
بخش اول: شهرستان اردکان ۸۳
۵-۱-۱- جغرافیای طبیعی منطقه ۸۳
۵-۱-۲-جمعیت و توزیع آن در سطح منطقه ۸۵
۵-۱-۳- ارتباطات منطقه ۸۷
۵-۱-۴- صنعت ۸۹
۵-۱-۵-معدن ۸۹
۵-۱-۶-خدمات ۹۰
بخش دوم : معرفی شهر عقدا ۹۱
۵-۲-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر ۹۱
۵-۲-۲- جغرافیای عقدا ۹۴
۵-۲-۳- راه ها ۱۰۳
۵-۲-۴ عوامل شکل دهنده سیمای شهر ۱۰۵
۵-۲-۴-۱- سیمای بیرونی شهر ۱۰۸
الف) برج و بارو ۱۰۹
ب) قلعه ها ۱۱۱
ج) بادگیرها ۱۱۳
د) مصالح ۱۱۵
۵-۲-۴-۲- سیمای درونی شهر ۱۱۵
الف) خانه ها ۱۱۵
ب) ابنیه مذهبی ۱۱۸
مساجد ۱۲۲
حسینیه ها ۱۲۲
کلک ها ۱۲۲
چهارطاقی ها ۱۲۵
ج) ابنیه خدماتی ۱۲۶
آب انبارها ۱۲۸
حمام ها ۱۳۰
رباط ها ۱۳۱
۵-۲-۴-۳- سیمای فرهنگی شهر ۱۳۳
۵-۲-۴-۴-آسیب شناسی شهر ۱۳۴
فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ۱۳۷
۶-۱ موقعیت شهر عقدا ۱۳۸
۶-۲معرفی حریم شهر و محدوده طراحی ۱۵۶
۶-۳دسترسی های به سایت ۱۳۹
۶-۴معرفی اهداف طراحی ۱۵۶
۶-۵ معرفی کانسپت طراحی ۱۵۶
۶-۶ معرفی طرح پیشنهادی ۱۵۶
۱-۶-۶ معرفی بخش اقامتی ۱۵۶
۶-۶-۲ معرفی حسینیه ۱۵۶
منابع و ماخذ ۱۵۶

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#