پایان نامه تجارت الکترونیک: امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران


            پایان نامه تجارت الکترونیک: امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
نوع فایل
docx و قابل ویرایش
حجم فایل
4 مگابایت
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

تعداد صفحات:۱۱۳

چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی امکان کاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق برمبنای هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ ۷۰% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسانی است که در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال ۹۲-۱۳۹۱ در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۶۵ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS Win19 درحدود ۷۴ % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه “مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است” تایید شد

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

۱-مقدمه

۱ ۱-۲بیان مسئله و ضرورت تحقیق

۱-۳اهداف تحقیق

۱-۴سوالات یا فرضیه های تحقیق

۱-۵کلمات کلیدی

۱-۵-۱یادگیری الکترونیکی

۲-۵-۱مدرسه هوشمند

۳-۵-۱یادگیری سیار

۴-۵-۱مدل هدف مدار تایلر

۶-۱سازماندهی پایاننامه

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۱-۲مقدمه

۲-۲یادگیری الکترونیکی

۳-۲استانداردهای یادگیری الکترونیکی

۱-۳-۲کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)

۲-۳-۲مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک

۳-۳-۲کنسرسیوم جهانی آی ام اس

۲-۴ابزارهای یادگیری الکترونیکی

۲-۴-۱ نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی

۲-۴-۲ سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی

۵-۲ شبکه های رایانه ای

۲-۶ محتوای آموزشی

۲-۶-۱ اشیای آموزشی

۲-۶-۲ ابر داده

۲-۷ عناصر، مولفه های اصلی یادگیری سیار

۲-۷-۱ سخت افزار یادگیری سیار

۲-۷-۲ نرم افزار یادگیری سیار

۲-۷-۳شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار

۸-۲نسل های تکنولوژی سیار

۲-۹عبارات یادگیری سیار

۲-۱۰انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار

۲-۱۰-۱مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید

۲-۱۰-۲یک لپ تاپ برای هر کودک

۲-۱۱وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان

۲-۱۱-۱یادگیری سیار در امریکای لاتین

۲-۱۱-۲یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه

۲-۱۱-۳یادگیری سیار در اروپا

۲-۱۱-۴یادگیری سیار در شمال امریکا

۲-۱۱-۵یادگیری سیار در آسیا

۱۲-۲نمونه های پروژه های یادگیری سیار

۲-۱۲-۱پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان

۲-۱۲-۲پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان

۲-۱۲-۳پروژه بریج آی تی و امیا-اسمایل در امریکای لاتین

۴-۱۲-۲پروژه مبل ۲۱ در امریکای شمالی

۲-۱۲-۵پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال.

۲-۱۲-۶مدارس هوشمند سامسونگ

۲-۱۲-۷آموزش و پرورش کره جنوبی

۲-۱۳معماری سیستم یادگیری سیار

۲-۱۳-۱معماری سه لایه ای

۲-۱۳-۲یادگیری سیار و سیستم چند عامله

۳-۱۳-۲یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

۳-۱مقدمه

۳-۲روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۳فراوانی پاسخگویان

۳-۴اطلاعات پرسشنامه

۳-۵بررسی نرمال بودن داده ها

۳-۶سیستم پیشنهادی

۳-۷اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار

۳-۸وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف

۳-۸-۱محدوده جغرافیایی

۳-۸-۲معماری سیستم

۳-۹محتوای آموزشی

۳-۹-۱ایجاد محتوای آموزشی

۳-۹-۲ارائه محتوای آموزشی

۳-۹-۳تمارین

۳-۱۰شیوه ارزشیابی

فصل چهارم: امکان سنجی

۴-۱مقدمه

۴-۲امکان سنجی

۴-۳نتایج امکان سنجی

۴-۴پرسشنامه سیستم پیشنهادی

۴-۵فرضیات

۴-۶روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-۱مقدمه

۵-۲آموزش و پرورش ایران

۵-۳مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها

۵-۴مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار

۵-۵نتیجه گیری

۵-۶پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

پیوست ۱پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#