جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی ایران


            جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی ایران
نوع فایل
docx قابل ویرایش
حجم فایل
700 کیلوبایت
۶,۰۰۰ تومان

جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی ایران

تعداد صفحات : ۷۹ و قابل ویرایش

چکیده:
پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود ١۴٠٠ ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تأکید و تصریح نموده است. یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی ـ اجتماعی کشور، تشکیل شوراهای شهر در سال ١٣٧٧ بود. در دوران حاضر شوراهای محلی از جمله ساز و کارهایی هستند که درصورت نهادینگی می¬توانند در سطح محلی به ایجاد دموکراسی، ارائه خدمات و انسجام اجتماعی یاری رسانند. توسعه شوراها می¬تواند موجبات گسترش نهادهای غیر دولتی، افزایش مشارکت مردم در اداره امور خود و پاسخگو کردن نهاد مدیریت شهری شود. این پژوهش نشان می دهد که امروز با مشخص و مدون کردن اختیارات برای شورای محله و شورای منطقه به سوی نقش آفرینی موثرتر شورا یاری¬ها پیش می¬رویم. سرمایه بی دلیل معتمدان محلات در قالب نهادهای مدنی، فرصتی است برای تحقق واگذاری امور شهری به مردم و بدل کردن شورایاری¬ها به حوضچه¬های آرامش برای انتقال خواست¬های مردمی به بخش¬های مدیریتی و بالعکس.

واژگان کلیدی: جایگاه شوراها، مشکلات و چالش های شوراها، قوانین، مشورت، نظارت

فهرست
صفحه عنوان

فصل اول: کلیات ۲
۱-بیان مساله ۳
۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۳-اهداف تحقیق ۷
۴-سؤالات تحقیق ۷
سوال اصلی: ۷
سوالات فرعی: ۷
۵-فرضیه‏های تحقیق ۷
فرضیه اصلی: ۷
فرضیه های فرعی: ۸
۵-روش تحقیق ۸
۷-پیشینه تحقیق ۸
۸-موانع تحقیق ۱۰
۹-نوآوری تحقیق ۱۰
فصل دوم: مفاهیم ۱۱
گفتار اول: شورا ۱۲
بند اول: جایگاه شورا در اسلام ۱۲
گفتار دوم: تعریف شورایاری ۱۴
گفتار سوم: تاریخچه ۱۵
بند اول: تاریخچه شورایاری ها ۱۸
بند دوم: جایگاه مشورت در قانون اساسی ۱۹
گفتار چهارم: انواع شوراها درنظام حقوقی ایران ۱۹
فصل سوم: جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی ایران ۲۱
گفتار اول: ضرورت تشکیل شورایاری ها ۲۲
گفتار دوم: اهداف تشکیل شورایاری‌ها ۲۶
گفتار سوم: ساختار شورایاری‌ها ۲۹
بند اول: اعضای انجمن ۳۱
بند دوم: کمیته‌های تخصصی ۳۲
بند سوم: شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن ۳۳
بند چهارم: مدت انتخاب اعضای شورایاریها (اصلاح ماده ۷ اساسنامه انجمنهای شورایاری) ۳۴
گفتار چهارم: وظایف شورایاری های محلات ۳۵
بند اول: مسئولیت متقابل ساکنان محلات در قبال انجمن‌های معتمدان محلات (شورایاری) ۳۶
بند دوم: وظایف متقابل انجمن معتمدان محله‌ها (شورایاری) در قبال ساکنان محله ۳۷
گفتار پنجم: بررسی شوراهای اسلامی و شورایاری ها و تعیین جایگاه آنها ۳۸
بند اول: جایگاه شورای اسلامی ۳۸
الف: جایگاه شورایاری ها از بعد سیاست: ۴۱
ب: جایگاه شورایاری ها از بعد اداری: ۴۲
بند دوم: جایگاه شورایاری‌ها ۴۳
فصل چهارم: چالشها و مشکلات شورایاریها ۴۵
گفتار اول: مشکلات قانونی ۴۷
بند اول: مشکلات و محدودیت موجود ۴۷
بند دوم: عدم شفافیت قانون ۴۹
بند سوم: تعارض قانون ۵۰
گفتار دوم: مشکلات سازمانی: ۵۰
بند اول: موانع و چالش های درون سازمانی ۵۰
فصل پنجم: توانمند سازی ۵۳
گفتار اول: راههای افزایش توانمندسازی شورایاری ها ۵۵
بند اول: آموزش اعضاء شورا ۵۵
بند دوم: آموزش و تبیین جایگاه شورا برای نخبگان و مدیران ۵۵
بند سوم: آشنا کردن مردم با مزایای کار جمعی و گروهی ۵۶
بند چهارم: آموزش مهارت های کارگروهی و مشارکت اجتماعی ۵۶
گفتار دوم: فعال کردن شورایاری ۵۶
گفتار سوم: مزایای جلسات مشورتی شورایاری ها ۵۷
گفتار چهارم: فرصت های موجود برای گسترش فعالیت شوراها ۵۷
نتیجه گیری ۵۹
پیشنهادات ۶۲
منابع : ۶۳

 

 

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#