تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل
docx - قابل ویرایش
حجم فایل
262 کیلوبایت
۴,۰۰۰ تومان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۲۶ صفحه

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
سوالات تحقیق ۳
سوال اصلی تحقیق ۳
فرضیه اصلی تحقیق ۳
سوالات فرعی تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم ۶
مبحث اول: واژه شناسی ۷
گفتار اول: واژگان اصلی ۸
بند اول: عقد ۸
بند دوم: قرارداد ۱۱
بند سوم: معامله ۱۲
الف: معامله به معنای اعم ۱۳
ب: معامله به معنای خاص ۱۳
ج: معامله به معنای اخص ۱۴
د: عقد، معامله و قرارداد ۱۴
بند چهارم: ایقاع ۱۶
بند پنجم: فسخ ۱۸
بند ششم: انفساخ ۲۰
گفتار دوم: واژگان مرتبط ۲۰
بند اول: انحلال عقد ۲۱
بند دوم: حق واسقاط آن ۲۳
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ ۲۶
گفتار اول: شرط ضمن عقد ۲۶
بند اول: ماهیت اعتباری ۲۷
بند دوم: وابستگی شرط به عقد ۲۸
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد ۲۹
بند چهارم: شرط فاسخ ۳۰
گفتار دوم: حکم قانون ۳۱
بند اول: خیارات معینه ۳۴
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ۳۵
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ۳۵
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها ۳۶
گفتار دوم: قلمرو قرارداد ۳۷
بند اول: تعهدات تصریح شده ۳۹
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ۴۰
ب: مقدور بودن موضوع تعهد ۴۰
بند دوم: تعهدات ضمنی ۴۰
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه ۴۳
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر ۴۵
گفتار اول: مفهوم فسخ ۴۸
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ ۴۹
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ ۵۴
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ۵۸
گفتار دوم: مفهوم انفساخ ۵۹
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ۶۰
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ ۶۴
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ۶۷
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ۶۹
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد ۶۹
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد ۷۳
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله ۷۶
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ۸۱
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ۸۲
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ ۸۴
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ۹۲
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ ۹۶
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۸
ارائه پیشنهادها ۱۱۰

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#