بررسی حقوقی مساله ارتداد

نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
233 کیلوبایت
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی مساله ارتداد
نوع فایل: word
قابل ویرایش ۴۶ صفحه

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .
یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.
دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»
همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد و من نو سفرم
احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.
منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.
دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چیست ؟
کفار به سه گروه تقسیم می شوند
عوامل ارتداد
انکار اصل دین
انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام
انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام
انواع مرتد
الف) مرتد فطری
ب)‌مرتد ملّی
ج) زن مرتد
د) فرزند مرتد
آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟
الف) عنصرقانونی
ب) عنصرمادی
ج) عنصرروانی
مجازات ارتداد
الف)‌مرتد فطری
ب )‌مرتد ملی
ج) زن مرتد
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام
سب النبی
۲توهین به مقدسات
الف) چیستی مقدسات
ب) مقدسات اسلام
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران
ارتداد و آزادی اندیشه
۱-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان
۲-عدم اکراه دردین
۳-پذیرش حقیقت
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟
اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده
ارتداد و آزادی بیان
ماهیت آزادی
الف) لیبرالیسم و آزادی
ب) اسلام و آزادی
حکم ارتداد و آزادی
الف) مرتد و حقوق خداوند
ب) مرتد و حقوق جامعه
ج) مرتد و حقوق شهروندان
نتیجه
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
۱.قران کریم ۲.استوارت میل ، جان ، رساله درباره ی آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی
۳.اصفهانی ، راغب المفردات فی غریب القرآن
۴.امینی ، علیرضا ، آیتی. محمدرضا ، فقه استد لالی(ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) ، ترجمه مهدی دادمرزی ،ویراسته محمدصفوی.- قم انتشارات کتاب طه .چاپ سیزدهم پاییز۱۳۸۷
۵.بیات ، عبدالرسول / دیگران ، فرهنگ واژه ها
۶.سروش ، عبدالکریم ، مجله کیان ، مقاله فقه درترازو
۷.سروش ، عبدالکریم ، نشریه بازتاب اندیشه درمطبوعات روز ایران ،مقاله ی آزادی بیان
۸.صالح ولیدی ، محمد ، حقوق جزایی عمومی ،- تهران انتشرات سمت. چاپ هفتم پاییز ۱۳۸۴ ۹.غرر الحکم
۱۰.محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،ترجمه ازشرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الفهام شهید ثانی.- تهران مرکزنشر دانشگاهی.چاپ اول ۱۳۷۴ ۱۱
.مصباح یزدی ، پرسش و پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم ) ج ۴
۱۲.مصباح یزدی ، هفته نامه پرتو ۱۳.مطهری ، مرتضی ، علل گرایش به مادی گری.- تهران انتشارات صدرا
۱۴.مطهری ، مرتضی ، عدل الهی.- تهران انتشارات صدرا.چاپ سی ویکم فروردین ۱۳۸۸
۱۵.مطهری ، مرتضی ، آشنایی با قرآن ،- تهران انتشارات صدرا. ج ۴
۱۶.مطهری ، مرتضی ، پیرامون جمهوری اسلامی ،- تهران انتشارات صدرا
۱۷.مطهری ، مرتضی ، جهاد ،- تهران انتشارت صدرا
۱۸.مطهری ، مرتضی ، سیری درسیره نبوی ،- تهران انتشارات صدرا. چاپ چهل و نهم تییر ۱۳۸۸
۱۹.موسوی خمینی ،امام روح الله. تحریر الوسیله
۲۰.موسوی عاملی ، سید محمد ، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۴
۲۱.موسوی اردبیلی ، فقه الحدود و التزیرات
۲۲. میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،- تهران انتشارات میزان.چاپ دهم ۱۳۸۶ ۲۳.نجفی ، محمد حسن ، جواهر للکلام .- تهران. انتشارات دارالکتب الاسلامیه
۲۴.نهج البلاغه ، ترجمه ی محمد دشتی .- قم موسسه انتشاراتی امام عصر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#