ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
347 کیلوبایت
۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری
نوع فایل: word
قابل ویرایش ۸۷ صفحه

مقدمه:
ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:
چکیده
مبحث اول: رکن قانونی
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: خصوصیت مرتکب
گفتار دوم: عمل مرتکب
۱. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
۲. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
۳. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
۴. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری
گفتار سوم: وسیله
۱. وسایل معین
۲. وسایل غیر معین
گفتار چهارم: نتیجه
۱. تسلیم
۲. اضرار به غیر
مبحث سوم: رکن روانی
فصل سوم: ضمانت اجراء
مبحث اول: ضمانت اجرای اداری
مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی
مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری
گفتار اول: مجازات اصلی
گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی
گفتار سوم: مجازات شروع به جرم
گفتار چهارم: همکاری در جرم
نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات
منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:
۱. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ۲ جلد، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۰.
۲. آزمایش، علی، عنصر معنوی جرم و مسئولیت کیفری (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۲.
۳. آزمایش، علی، حقوق کیفری عمومی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۴.
۴. اوصیاء، پرویز، «تدلیس»، تحولات حقوق خصوصی، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱.
۵. امین‌پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چاپ، تهران، ۱۳۴۰.
۶. باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، ۱۳۸۱.
۷. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۷۷.
۸. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.
۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸.
۱۰. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸.
۱۱. حبیبـزاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، ۱۳۷۴.
۱۲. حسین‌زاده بهرینی، محمدحسین، بررسی تطبیقی حکمرانی خوب با آموزه‌ها و سیره امام علی (ع)، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
۱۳. حیاتی، علی عباس، نحوه نگارش پایان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۹.
۱۴. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی فارسی حییم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۳.
۱۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ۴۴ جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۸.
۱۶. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، ۱۳۶۸.
۱۷. سالاری شهر بابکی، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۶.
۱۸. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۵۷.
۱۹. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، ۱۳۸۴.
۲۰. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۸.
۲۱. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۲.
۲۲. عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳.
۲۳. عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفکر العربی، چاپ اول، ۱۹۸۵.
۲۴. علومی، رضا، جرم‌شناسی، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۴۹.
۲۵. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد ۱، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۶۹.
۲۶. غفاری، امیر جلال‌الدین، فرهنگ غفاری، جلد ۷، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۲۷.
۲۷. فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسی)، ترجمه: پاندورا لسانی، ویراستار: صمد کلانتری، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، ۱۳۸۹.
۲۸. کردنائیچ، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، ۱۳۸۴.
۲۹. کوشا، جعفر، حقوق جزای اختصاصی ۲ (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۸.
۳۰. کیهانی، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد ۱، انتشارات تابان، بی‌جا، تهران، ۱۳۴۲.
۳۱. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، چاپ آفتاب، بی‌حا، تهران، ۱۳۴۲.
۳۲. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱.
۳۳. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
۳۴. منتسکیو، شارل لوبی، ترجمه: علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲.
۳۵. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۲.
۳۶. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم‌شناسی اقتصادی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵-۱۳۸۴.
۳۷. نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه- فارسی، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، ۱۳۷۸.
۳۸. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵.
۳۹. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، ۱۳۷۴.

مقالات:
۱. امین فر، علی، کلاهبرداری، مجله کانون وکلاء، شماره ۴، سال اول، ۱۳۲۷.
۲. بلالی، اسماعیل؛ داوود، فرامرزی، بررسی نظری مسأله فساد اداری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۰.
۳. رحمدل، منصور، بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، شماره‌های ۵ و ۶ ۷، پاییز ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹.
۴. شلالوند، عبدالعلی، اختلاس و فساد اداری آفت توسعه، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۲۵.
۵. نیک گهر، عبدالحسین، چگونه در دیگران نفوذ کنیم؟، نشریه جام جم، ۱۳۷۹.
۶. هومن، احمد، پسیکوپات‌های سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال ۶، شماره ۲۲.

پایان‌نامه:
۱. پورانجبار، عایشه، ۱۳۸۹، بررسی موانع ناشی از فساد اداری بر روند توسعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
۲. دعایی، معصومه، ۱۳۸۹، فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

مجموعه قوانین:
۱. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، جهانگیر، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات دیدار، تهران، ۱۳۹۰.
۲. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال ۱۳۱۵.

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#