خرید
۷,۰۰۰ تومان

کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی