خرید
۴,۰۰۰ تومان

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت