×
خرید
۶,۰۰۰ تومان

Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

خرید
۷,۰۰۰ تومان

ارائه مدل تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیک داده کاوی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

خرید
۷,۰۰۰ تومان

ارزیابی پروتکل مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط امن و ناامن

خرید
۸,۰۰۰ تومان

استفاده از روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوب‌گونه

خرید
۵,۰۰۰ تومان

الگوریتم آفلودینگِ آگاه از شبکه و کارآمد از نظر مصرف انرژی،برای رایانش ابری

خرید
۸,۰۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

امنیت اطلاعات و حفاظت داده ها در پایگاه داده

خرید
۲,۰۰۰ تومان

امنیت پایگاه های داده در مقابل حملات داخلی و خارجی