خرید
۴,۰۰۰ تومان

احداث واحد تولید سرکه و الکل و شیره از انگور و ضایعات کشمش و دیگر مرکبات