×
خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه آیین های حنابندان در بندرعبّاس

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار

خرید
۸,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه ی تجلی ویژگی های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه خانه ای

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

خرید
۷,۵۰۰ تومان

طراحی و بررسی امکان ساخت دستگاهی برای رنگرزی موضعی فرش های مرمتی